Πολιτική Απορρήτου

 

Η εταιρεία με την επωνυμία «Αφοί Κων. Κακαβογιάννη Ο.Ε.», που εδρεύει στο Περιστέρι Αττικής, επί της οδού Χερσονήσου αριθ. 33, εφαρμόζει την  παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σας ενημερώνει για τις πληροφορίες, τις οποίες συλλέγουμε στο πλαίσιο της συνεργασίας μας και εξηγεί τους σκοπούς συλλογής και επεξεργασίας, αλλά και τον τρόπο χρησιμοποίησής τους. Περαιτέρω, σας παρουσιάζει τον τρόπο, με τον οποίο θωρακίζουμε τις πληροφορίες και τα δεδομένα σας, διασφαλίζοντας αξιοπιστία και εμπιστευτικότητα. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την αγορά ενός προϊόντος , καθώς επίσης και η δημιουργία προσωπικού λογαριασμού στην ιστοσελίδα www.24home.gr συνιστά ρητή αποδοχή αυτής.

 

1. Εγγύηση ασφάλειας δεδομένων και εμπιστευτικότητας

 

Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει και εφαρμόσει από την ίδρυση και απαρχή λειτουργίας της διαδικτυακής μας πλατφόρμας όλες τις δικλείδες ασφαλείας, οι οποίες θεσπίζονται πλέον με τον κανονισμό 2016/679 της ΕΕ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων). Θα εξακολουθήσει ασφαλώς να δρα και να λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία, το Ν.2472/1997, το Ν.3471/2006 και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων.

 

 2. Τα προσωπικά σας δεδομένα και πληροφορίες

 

Η συλλογή και επεξεργασία περιορίζεται αποκλειστικά στα δεδομένα και στις πληροφορίες, τις οποίες μας χορηγείτε με τη ρητή σας συγκατάθεση και οι οποίες κρίνονται άκρως αναγκαίες για την αγορά των προϊόντων , τα οποία σας ενδιαφέρουν. Αντίστοιχα, για όσους επιζητούν εργασία ή διερευνούν εμπορική συνεργασία με την Εταιρεία, ως αναγκαίες κρίνονται εκείνες οι πληροφορίες και τα δεδομένα, τα οποία επιτρέπουν την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού.

 

Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται πρωτίστως μέσω της δημιουργίας προσωπικού λογαριασμού (account) και δευτερευόντως μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις και τηλεφωνικά. Εκτείνονται κατά κύριο λόγο (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) στο ονοματεπώνυμο, στο τηλέφωνο επικοινωνίας και στην ηλεκτρονική και ταχυδρομική διεύθυνση.

 

2.1 Για ποιούς σκοπούς συλλέγουμε δεδομένα σας;

 

Οι σκοποί, για τους οποίους συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε δεδομένα, κατόπιν  συγκατάθεσής σας, συνίστανται στη(ν):

 

-Διαδικασία ολοκλήρωσης, ενημέρωσης της πορείας και αποστολής της παραγγελίας σας

-Ενημέρωσή σας σχετικά με νέα προϊόντα καθώς και προσφορές ,

-Προώθηση προϊόντων  ή νέων εμπορικών δυνατοτήτων άλλων Ιστοτόπων της Εταιρείας

-Ενημέρωση σας για νέες υπηρεσίες και δυνατότητες του Ιστοτόπου

-Βελτιστοποίηση των υπηρεσιών μας.

-προκειμένου να παρέξουμε τις ζητηθείσες από τον πελάτη υπηρεσίες, και να επιτύχουμε τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς, ζητούνται να μας παρασχεθούν οι προσωπικές σας πληροφορίες και τα δεδομένα τα οποία εσείς μας δίνετε τελικώς, δηλαδή όνομα, επώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, e-mail, κλπ.), καθώς ενδεχομένως και προσωπικά δεδομένα σας που έχετε αναρτήσει στην σελίδα του προφίλ σας στην ιστοσελίδα www.facebook.com, εφόσον επιλέξετε την δημιουργία προφίλ στον δικό μας ιστότοπο με σύνδεση μέσω των κωδικών σας και του προφίλ σας στο facebook.

-Σε κάθε περίπτωση το κάθε φυσικό πρόσωπο έχει την δυνατότητα οποτεδήποτε επιθυμήσει να αποστείλει γραπτή ενημέρωση στην ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας της εταιρίας μας: info@24home.gr, ενημερώνοντας ότι δεν επιθυμεί περαιτέρω ενημερώσεις από την εταιρία μας, πέρα από όσες είναι στα πλαίσια τυχόν άλλης συμβατικής σχέσης μας με το ίδιο αυτό φυσικό πρόσωπο

Περαιτέρω, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε δεδομένα, πέραν της συγκατάθεσης σας, μόνο όταν αυτό επιβάλλεται από διάταξη Νόμου ή κατόπιν αιτήματος εισαγγελικών ή δικαστικών αρχών.

 

2.2 Για πόσο καιρό τηρούμε τα δεδομένα;

 

Τα δεδομένα τηρούνται για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται αναγκαίο για την επίτευξή του σκοπού, για τον οποίο συλλέχθηκαν. Εφόσον εκπληρωθεί ή πάψει να συντρέχει ο σκοπός διατήρησης και επεξεργασίας τους, αυτά διαγράφονται, με την επιφύλαξη νόμιμης συμμόρφωσης έναντι του Νόμου που καθιστά υποχρεωτική τη διατήρησή τους.

Ειδικότερα, για όσο χρονικό διάστημα τηρεί ένα μέλος ή χρήστης του Ιστοτόπου προσωπικό λογαριασμό σε αυτόν, είναι αυτονόητη η τήρηση και των προσωπικών δεδομένων του. Αντίστοιχα, για όσο χρονικό διάστημα συγκαταλέγεται στους συνεργάτες της Εταιρείας κάποιος προμηθευτής τηρούνται και τα δεδομένα του.

 

2.3 Σε ποιον μπορεί να κοινοποιηθούν τα προσωπικά σας δεδομένα;

 

Αποκλειστικά και μόνο σε υπαλλήλους, συνεργάτες, ή υπεργολάβους της Εταιρείας, οι οποίοι τα επεξεργάζονται με σκοπό την υλοποίηση των υπηρεσιών μας. Εφ’ όσον γίνει διαβίβαση δεδομένων σας σε τρίτους, σας γνωρίζουμε ότι έχουν ληφθεί εκ των προτέρων τα αναγκαία μέτρα και συμβατικές δεσμεύσεις με τον τρίτο για τον τρόπο της σύννομης επεξεργασίας, την εμπιστευτικότητα  και ασφάλεια των δεδομένων σας.

Πέραν των ανωτέρω, ποτέ δεν εκχωρούμε, μεταβιβάζουμε, κοινοποιήσουμε ή διανέμουμε δεδομένα σε οιονδήποτε τρίτο, εκτός αν αυτό μας επιβληθεί από το Νόμο ή τις Αρχές ή μας το ζητήσετε εσείς .

 

2.4 Προσωπικές πληροφορίες και δεδομένα, τα οποία λαμβάνουμε για εσάς από τρίτους

 

Σε περίπτωση, κατά την οποία περιέλθουν στο πλαίσιο συνεργασίας στην κατοχή μας δεδομένα από τρίτους υπεύθυνους επεξεργασίας, την ευθύνη για την εξασφάλιση της συγκατάθεσής σας φέρει ο τρίτος υπεύθυνος. Σταθερή επιδίωξη της Εταιρείας μας  είναι η διαπίστωση και ο έλεγχος ότι η επεξεργασία των δεδομένων έχει γίνει με το νόμιμα προβλεπόμενο τρόπο.

 

3. Προστασία των προσωπικών δεδομένων

 

Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα, που οι χρήστες παρέχουν μέσω της ιστοσελίδας. Τα δεδομένα των χρηστών προστατεύονται από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση και αλλαγή ή καταστροφή.

Το 24home.gr δε διατηρεί στοιχεία πιστωτικών καρτών, καθόσον όλες οι ενέργειες πληρωμής υλοποιούνται στο περιβάλλον των συνεργαζόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων και εταιρειών (Eurobank, Paypal). H σύνδεση των χρηστών με τον ιστότοπο, καθώς επίσης και η ανταλλαγή δεδομένων με τις εταιρείες γίνεται μέσω ασφαλούς σύνδεσης, καθώς είναι εγκαταστημένο πιστοποιητικό ασφαλείας SSL της εταιρείας SSL.com (https://www.ssl.com/about/). Παράλληλα, οι ίδιες θωρακίζουν μέσω της λήψης όλων των αναγκαίων μέτρων την ασφάλεια των συναλλαγών και των στοιχείων των χρηστών.

Είναι σταθερή και απόλυτη η προσήλωση μας στη διασφάλιση των δεδομένων σας. Λαμβάνουμε διαρκώς, ευθυγραμμισμένοι με την κείμενη νομοθεσία, όλα εκείνα τα αναγκαία οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, τα οποία μας επιτρέπουν να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια των πληροφοριών και των προσωπικών σας δεδομένων. Σταθερά επικαιροποιούμε και βελτιώνουμε τις πρακτικές ασφαλείας μας.

Ομοίως, οι εμπορικές συνεργασίες μας λαμβάνουν υπόψη όλα τα ανωτέρω και επεκτείνονται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία μας εγγυώνται ότι επεξεργάζονται δεδομένα με ίδιους όρους εμπιστευτικότητας και ασφαλείας με εμάς.

Στη μη πιθανή περίπτωση, κατά την οποία διαπιστωθεί διαρροή ή παραβίαση δεδομένων, η Εταιρεία θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ενημέρωσή σας και την ενημέρωση των Αρχών εντός 72 ωρών, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 . Αν αντίστοιχα περιέλθει σε γνώση σας οιαδήποτε διαρροή δεδομένων σας, έχετε την υποχρέωση να μας ενημερώσετε άμεσα, εντός 24 ωρών από τότε που θα λάβετε γνώση.

 

4. Ποια είναι τα δικαιώματά σας αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα σας

 

Δικαίωμα πρόσβασης – ενημέρωσης

Έχετε πάντα δικαίωμα, κατόπιν αιτήματος σας, πλήρους πρόσβασης και ενημέρωσης σχετικά με τα δεδομένα, τα οποία τηρούμε για εσάς.

 

Δικαίωμα επεξεργασίας – διόρθωσης

Αν τα δεδομένα, τα οποία τηρούμε για εσάς δεν είναι ακριβή ή είναι λαθεμένα ή ατελή, έχετε το δικαίωμα να κάνετε αίτηση και να ζητήσετε να διορθωθούν, συμπληρωθούν ή επικαιροποιηθούν.

 

Δικαίωμα διαγραφής – «λήθης»

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε αίτηση και να ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, εφόσον αυτό δεν αντίκειται σε διάταξη νόμου (π.χ. φορολογική διάταξη).

 

Δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε αίτηση και να ζητήσετε να περιορισθεί ο τρόπος, με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να διατηρήσουμε τις πληροφορίες σας, χωρίς δικαίωμα σε περαιτέρω επεξεργασία, τηρώντας μόνο όσα δεδομένα χρειάζεστε για μελλοντική αναφορά.

 

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία

Έχετε το δικαίωμα να προβάλετε αντίρρηση για τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για καθέναν από τους λόγους  που προβλέπονται στο άρθρο 6 (1ε , 1στ ) του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και εάν συντρέχει τέτοιος νόμιμος λόγος, εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία.

 

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σας.

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να ανακτήσετε και επαναχρησιμοποιήσετε ή προωθήσετε σε τρίτους τα προσωπικά σας δεδομένα, για σκοπούς και υπηρεσίες που εσείς επιλέγετε και υποδεικνύετε, πάντα με ασφαλή και ενδεδειγμένο τρόπο.

 

Όλα τα παραπάνω δικαιώματά σας, καθώς επίσης και το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, έχετε τη δυνατότητα να τα ασκήσετε ανά πάσα στιγμή, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο info@24home.gr ή μέσω fax στο 210 3002425. Περαιτέρω, μπορείτε να αποστείλετε ταχυδρομικά το αίτημά σας στην Εταιρεία, η οποία είναι και ο νόμιμος Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων σας.

 

Σας ενημερώνουμε, επίσης, ότι σε περίπτωση που επιθυμήσετε να υποβάλετε καταγγελία για όποια σας αντίρρηση σχετικά με τον τρόπο που η εταιρεία μας διαχειρίζεται τα δεδομένα σας, μπορείτε να απευθύνεστε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, Τηλ: +30-210 6475600, FAΧ: +30-210 6475628.

 

5. Αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 

Το παρόν περιεχόμενο δύναται να τροποποιείται ανά διαστήματα, ως συνέπεια της συνεχούς προσπάθειάς μας να βελτιώνουμε την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας και να συμμορφωνόμαστε με την ισχύουσα νομοθεσία, κατόπιν μεταβολών που επέρχονται σε αυτή.

 

6. Συναίνεση στην Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Με την εγγραφή του στον δικτυακό τόπο  www.24home.gr, ο χρήστης συναινεί όπως τα προσωπικά του στοιχεία χρησιμοποιηθούν από την εταιρεία μας ως υπεύθυνης για την επεξεργασία τους μέσω αυτοματοποιημένων μέσων, είτε από την ίδια, είτε μέσω οιουδήποτε άλλου προσώπου διορίσει η εταιρία μας για τη διενέργεια της επεξεργασίας κατ’ εντολή και για λογαριασμό της. Τα στοιχεία αυτά (στο βαθμό που θεωρούνται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα) υπόκεινται στο Ευρωπαϊκό και Ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο. Επειδή δεν μπορεί να αποκλεισθεί η κακόβουλη πρόσβαση τρίτων μη εξουσιοδοτημένων προσώπων στα μηνύματα των χρηστών που αποστέλλονται μέσω διαδικτύου, συνιστάται στους χρήστες να μην αποστέλλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πληροφορίες που επιθυμούν να παραμείνουν απόρρητες.

 

7. Νομικές βάσεις της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

 

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται καταρχήν επί τη βάσει της εκτέλεσης συμβάσεως μεταξύ της εταιρείας μας και του υποκειμένου των δεδομένων (αγορά και αποστολή προϊόντων) ή λόγω προηγηθείσας εμπορικής συνεργασίας μας. Επίσης, η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται πάνω στην βάση ήδη δοθείσας συναίνεσης του υποκειμένου, ώστε να χρησιμοποιούνται αυτά για λόγους εμπορικής προώθησης, αποστολής ενημερωτικών e-mails, τηλεφωνικής επικοινωνίας για ενημέρωση, κλπ.. Ακόμη γίνεται προκειμένου να εκπληρώσει η Εταιρεία μας δική της νομική υποχρέωση ή αυτή (η επεξεργασία) γίνεται στα πλαίσια εννόμου συμφέροντος του υποκειμένου.

 

8. Τί γίνεται σε περίπτωση, κατά την οποία επιλέξετε να μη μας δώσετε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας ή σε περίπτωση που την ανακαλέσετε;

 

 Σε αυτή την περίπτωση δε θα είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας.

 

9. Εφαρμοστέο δίκαιο

Οι παρόντες όροι χρήσης, η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου και οι συναλλαγές διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Αρμόδια για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς ήθελε προκύψει σχετικά με την ερμηνεία ή εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης ή εξ αφορμής αυτών είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: Κακαβογιάννης Επαμεινώνδας, νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας Αφοί Κων Κακαβογιάννη ΟΕ, τηλέφωνο επικοινωνίας 2103002424, email επικοινωνίας notis@24home.gr 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ 16/3/2019